>

Fethiye Zalım Başbekleyen

FETHİYE ZALIM BAŞBEKLEYEN

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çocuk merkezlerinde uzun süreler çocuk danışmanlığı yapmış; ölçme değerlendirme alanlarına hizmet vermiştir. Çocukluk dönemi sorunlarında, 2005 ten itibaren aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.

Yüksek lisans eğitimini Gelişim Üniversitesi klinik psikoloji alanında bebeklik ve çocukluk  çağı sorunları üzerine yapmıştır..

Sağlık Bakanlığından tıbbi uygulamalar yetki belgesine sahiptir.

Aile terapisti ünvanına sahiptir.

Prof.Dr Mehmet Zihni Sungurla dört yıl süren uzun soluklu eğitim ve süpervizyondan sonra ,Eurapaen Association for Behaviorul and Cognitive Therapie-EABCT onaylı kognitif Davranışçı terapist ünvanını almıştır.

Psikolog Dr. Maria Ceu SALVADOR la Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Davranış Terapisi eğitimini iki yıllık bir çalışmayla tamamlamıştır.

Çocuklarda kaygı bozuklukları, öfke kontrol problemi ve zor çocuklarla CBT eğitimleri arasındadır.

APT (Amerika oyun terapisi derneği) oyun terapistidir.

EMDR terapistidir. Bebek-çocuk ve ergenlerde Emdr uygulayıcısıdır.

Theraplay-Marschak Oyun Terapisi, Fili al terapi, gelişimsel temas terapisi, floortime, çocuk merkezli oyun terapisi, (CCPT)oyun terapi tekniklerinde yetkin uygulayıcıdır.

Bağlanma sorunları, bebeklik-çocukluk travmaları, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, kaygı problemleri, sınav kaygısı, fobiler, öfke kontrol problemleri, gecikmiş konuşma, takıntılı davranışlar, alt ıslatma-dışkı kaçırma özellikle ilgilendiği alanlardır.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R),Weschler Çocuklar İçin Zeka ölçeği (WISCIV),Denver, CAT, Frostig, Bay ley, Seatt gibi ölçme değerlendirme uygulamalarında yetkinliği vardır.

 

KATILDIĞI SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

2018 devam etmekte..Kum Terapisi -Carlo Ruffino,Braam Betge,Maria Kendler

Mart-Nisan 2018 . Story Play in Play Therapy –Joyce C. Mills Ph.D

Ocak 2018 Özgül Öğrenme Güçlüğü Terapist Eğitim Programı-Prof.Dr.Ümran Korkmazlar

2016-2018 Çocuk ve Ergenlerde Kognitif Davranışçı Terapi Eğitimi-(200 saat teorik,100 saat uygulama)Dr.Maria Ceu Salvador

Nisan 2017  Bayley III Gelişim Testi Uygulayıcı Sertifika programı-Betty HUTCHON

2017 . SİATT Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Tarama Testi-Nilcan Kuleli Sertgil

2016-2017 . Kalp Merkezli Hipnoterapi İleri Düzey( 1.2.3) Sertifika Programı- (Wellness Institute)

28-31 Ocak 2016  Wisc-IV Uygulayıcı Sertifika Programı-Türk Psikologlar Derneği

Ocak 2015  The Greenspan Floortime Approach Certificate of Attendance-Jake Greenspan

8-9-10 Mayıs 2015  Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR, Klinik Psikolog, Psikoterapist Reyhana Seedat

4 Temmuz 2014  Çocuklarla EMDR ve Hikaye Tekniği, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar

19-22 Aralık 2013  EMDR 1. Düzey Eğitimi-Emre Konuk

2015-2017  APT Onaylı Oyun Terapisi Terapist Sertifikası Programı Süpervizyonu, Reyhana Seedat  ( 500 saat )

2015  DEHB ve Öfkeli Çocuklarla Oyun Terapisi- Psikoterapist Reyhana Seedat

Ekim 2016  Bağlanma Kuramlarına Yönelik Oyun Terapisi Terapist Sertifika Eğitimi-Paris GOODYEAR

Şubat 2015  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Terapist Sertifikası Eğitimi, Reyhana Seedat

Nisan 2015  Filial Terapi Terapist Sertifikası Eğitimi, Reyhana Seedat

Mayıs 2015  Gelişimsel Temas Terapisi Terapist Sertifika Eğitimi, Reyhana Seedat

Ocak 2015  Dil,işitme,konuşma ve dinleme uygulayıcı eğitimi-Doç.dr.Fulya Yalçınkaya

Mart 2016  Travmaya Uğramış Çocuklarla Oyun Terapisi (Play Therapy with traumatized children) Reyhana Seedat

Mart 2013  Kaygı Bozukluklarında Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Çalışmak-Prof.Dr.Emine Gül Kapçı

Mayıs 2013  Theraplay and Marschak İnteractian Method-Marlo L.R.Winstead

Mayıs 2013  Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Yöntemleri (REBT)-

Mayıs 2013  Sınav Kaygısı Ve Başa Çıkma Yolları-Doç .Dr.Okan Cem Çıraklıoğlu

Aile Danışmanlığı Uzmanlık Sertifikası Eğitim Programı-(300 saat teorik-150 saat uygulama)Üsküdar Üniversitesi

Ekim 2011  Deneyimsel Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifika Programı I ve II.Düzey-Byron E.Norton-Carol . Norton

Test Uygulayıcı Sertifika Programı- D2,Frankfurter,Bender – Gestalt 1 ve 2, Benton, Burdon, Gessel,Frostig-Ruh Sağlığı Derneği

Haziran 2006  WISC-R Uygulayıcı Sertifika Programı

Haziran 2005  Denver Testi Uygulayıcı Sertifika Programı