>

Fizyoterapi

PEDİAMER DANIŞMANLIK

FİZYOTERAPİ

Pediamer Eğitim ve Danışmanlık erken çocukluk eğitimi (0-6 yaş) başta olmak üzere 0-16 yaş arası özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına yönelik tüm hizmetleri aynı çatı altında sunmak amacıyla kurulmuştur. Ekibimizde Fizyoterapist, Psikolog, Özel eğitim uzmanı, Duyu Bütünleme Terapisti, Oral Motor Terapist bulunmaktadır.

Serebral palsi

Beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşan, hasarın ilerleyici olmadığı, hareketi kısıtlayıcı,  motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.  Serebral Palsi bulaşıcı, kalıtsal ve hayatı tehdit eden bir durum değildir. Oluşacak ek sorunları engellemek ve çocukların yaşam kalitelerini artırmak için, mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir.

Riskli bebek

Tanımı hamilelik döneminde, doğum anında ya da yeni doğan döneminde çevresel ya da biyolojik etkilerden dolayı karşılaşılabilecek problemlere bağlı gelişim anlamında gerilik yaşayabilecek bebekler için kullanılır. Erken doğan, doğumda travma hikayesi olan ya da düşük doğum ağırlığına sahip bebekler riskli bebeklere örnektir.

Doğumsal brakial pleksus paralizi

Doğum sırasında boyundan kola giden sinir ağı olan brakiyal pleksusun zedelenmesi ile meydana gelip sinirdeki zedelenmeye bağlı düzeyi değişerek üst ekstremitenin çeşitli seviyelerde felci durumudur.

Tortikollis

Boyun kasının kısalması nedeniyle boynun tutulan tarafa doğru eğilmesi ve yüz ile çenenin karşı taraf omuza doğru dönmesini ve yaklaşması ile görülen bir durumdur. Çocuklarda sternokleidomastoid kasının hasarı ya da kısalığı veya bu kasın içinde bir hematom veya kitle ile gözlenebilir.

Kas hastalıkları

Kas liflerindeki patolojiye bağlı olarak çoğu zaman kaslarda güçsüzlük, incelme bazen ağrı ya da krampların görüldüğü hastalıklardır. Kaslardaki güçsüzlük nedeniyle yürüme güçlüğü gözlenebileceği gibi bu duruma göz kapağında düşüklük, kalp ve solunum kaslarında etkilenmede eklenebilir.

Down sendromu

Down Sendrom ve diğer genetik ve metabolik hastalıklar için özellikle aile öyküsü, akraba evliliği, daha önceki bebeğin doğmadan ölümü gibi durumlar varsa gebelik sırasında yapılan bazı testler ile bebeğin hasta olup olmadığı saptanabilir. Bu tarz hastalıklarda erken teşhis ve erken rehabilitasyona başlangıç gelişebilecek olumsuz etkileri önlemede çok önemlidir.

Spina bifida

Spina bifida durumunda omuriliğin gelişiminde problem olması nedeniyle omuriliği örten omurga ve deride kapanmama gerçekleşebilir. Bebek, sırtında bir açıklıkla doğmuştur ve sinir iletiminde bir güçlük vardır.  Sinirlerle beyin arasındaki iletim güçlüğü değişik derecelerde felçlere, hareket etme ve hissetmede kayıp veya yetersizliğe yol açar.

Hipotonik çocuklar

Hipnotik Çocuklar eklemlerin pasif hareketlerine karşı kasın gösterdiği dirençte azalma olarak tanımlanır. Bebeklerin kendi ağırlıklarını taşıyamadıkları ve motor becerilerinde gerilik olduğu gözlenir. Bunun sonucunda bebekte baş kontrolü, oturma ve yürümekte gecikme yaşanabilir.