>

Gülçin Aktaş

GÜLÇİN AKTAŞ

1970 İstanbul doğumludur.1988 yılında İ.Ü ÇApa Tıp FAkültesi Fizik TEdavi bölümünden mezun oldu.Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FAkültesinde Solunum Terapisi ve Kas Hastalıkları üzerine uzmanlığını yaptı.

1993 yılında Haseki Kardiyolojisi Enstitüsü Solunum Terapisi doktora programına misafir örenci olarak katıldı.Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelere katılmıştır.

1992-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi bölümünde görev yapmıştır.2007 yılında Bobath Terapisti ünvanını aldı.

Kontraktür profilaksisi semineri, Pelite tabanlık yapımı semineri, Sensorial İntegrasyon Terapisi, GMs erken dönem riskli bebeklerde motor hareket analizi sertifika programı eğitimlerini tamamlamıştır.

“Çocuk Acilleri”kitabının solunum terapisi bölümünü yazdı.

………………………………………………

2006 yılından itibaren  kuruculuğunu yaptığı Rehabilitasyon Merkezinde Çocuk Fizyoterapisti olarak çalışmaya devam etmektedir.