>

Murat Emiş

MURAT EMİŞ

EĞİTİM BİLGİLERİ

Murat Ermiş, Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’ndeki lise eğitimi sonrasında, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun olmuştur.

2018’den bu yana İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gelişim Nöroloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.

SEMİNER VE KURSLAR 

– DIR/Floortime 101 Introduction

– Biomechanıcs Training and TheraTogs Fitter Course with Beverly Cusick

– 8 VVeeks Basic NDT/Bobath Certificate Course in the Management and Treatment of Children with Cerebral Palsy and Other Neurom otor Disorders
– Burien, Washington/ABD, Ağustos

– Paediatric Gait Analysis & Orthotic Management by Elaine Owen, Londra/ İngiltere

– 1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, İstanbul,

– 1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi Bünyesinde “Gençlerde Düzenli Sportif Faaliyetlere Katılım Depresyon Düzeyi, Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi Ve Akademik Başarı Üzerine Etkilimidir?” İsimli Çalışmanın Sözel Sunumu, İstanbul,

– CLASI-Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Kursları (Assessment in ASI- Hands-On Practice)

– CLASI-Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Kursları (Comprehensive Assessment in ASI)

– Femoral Anteversiyon Artışının Biyomekanik Etkileri Sempozyumu

– 2. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul

– Romatolojik Hastalıklarda Splint Kullanımı ve Yapımı Workshop

– 8 Nisan Ulusal Fizyoterapi Günleri Sempozyumu

– 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrenci Kongresi

PROJELER

 – TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı Kapsamında; “Üniversite Öğrencilerinde Düzenli Sportif
Faaliyetlere Katılım Ağrı, Depresyon Düzeyi, Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi ve Akademik Başarı Üzerine Etkili Midir?”

– “Romatolojik Hastalıklarda Yaygın Olarak Kullanılan Ölçek, Anket ve Skalaların Bir Araya Toplanması ve Yayınlanması