>

Özel Eğitim

PEDİAMER DANIŞMANLIK

ÖZEL EĞİTİM

Özel Eğitim Teknik

  • 1-Basamaklandırılmış Yöntem (Yap-Göster-Söyle-Yaz)
  • 2-Yanlışsız Öğretim Metodu
  • 3-Doğrudan Öğretim Modeli
  • 4-Uygulamalı Davranış Analizi-UDA (ABA)

Özel Eğitim Tanı

Otizm

Ömür boyu süren ve beyin gelişimini engelleyen otizmde; sosyal etkileşimlerde gerekli olan sözel ve sözel olmayan becerilerin gelişmesinde gecikme ya da sapma, kısıtlı ilgi alanları, tekrarlayıcı hareketler görülür.Otizm belirtileri genellikle 1-3 yaşları arasında ortaya çıkar.Otizmde alıcı ve ifade edici dili kullanmama, göz teması kurmama, yüz ifadesi kullanmama, sosyal iletişim kurma isteğinin olmaması gibi belirtiler ile karakterizedir.

Bebeğiniz 6 aylık olduğu halde sizi tanımıyorsa, 1 yaşındayken işaret ile göstermiyorsa, göz teması kurmuyorsa, ve ismine bakmıyorsa, 1,5 yaş civarındayken  konuşmuyorsa, 2 yaşındayken oyuncaklarla amacına uygun şekilde (örneğin bebeğe yemek yedirme, arabayı götürür gibi yapma gibi) oynamak yerine dizerek ya da bir detayına odaklanarak oynuyorsa (arabanın sadece tekerleğini çevirme) gelişim basamaklarında bir sorun yaşıyor olabilir.

Kanat çırpma, el çırpma, sallanma, kendi etrafında dönme gibi tekrarlayıcı (stereotipik) davranışlar, nesneleri dündelik rutine katı bir şekilde bağlılık, sese ve dokunmaya çok az ya da çok fazla tepki verme, değişikliğe aşırı tepki gösterme, öfke nöbetleri ve kendine zarar verme davranışları ve oyuncakları dizerek ya da bir detayına odaklanarak oynamak, gözlerini sağa sola kaydırmak (açılı bakış), anlamlı veya anlamsız ağlamak ve gülmek otizmin en sık görülen belirtilerindendir.

Asperger Sendromu

Asperger çocukluk döneminde başlar, belirtiler ve yaşam boyu sürmesi bakımından otizme benzerlik gösterir.Asperger’de otizmden farklı olarak dil ve iletişim becerileri etkilenmemiştir, otizme göre yaşça daha büyük çocuklarda tanı alır, genellikle 4-11 yaşları arasında görülür.En sık görülen belirtileri sosyal içe kapanıklılık, tekrarlayıcı (stereotipik davranışlar), bilişsel gelişimde gerilik, tekdüze konuşma, zayıf göz kontağı, sohbeti başlatmakta ve sürdürmekte güçlükler, rutine bağlılık, bir konuda aşırı ilgi, motor becerilerde yaşıtlarına göre gelişimsel gerilik, konuştuğu kişinin ses tonundaki değişiklikleri algılayamamadır.

Rett Sendromu

Rett Sendromu olan çocuklar 6-18 aylık olana kadar normal gelişim gösterirler ancak daha sonra gelişimde durgunluk ya da gerileme görülür. Ellerde kenetlenme, el çırpma benzeri tekrarlı hareketler ile elleri amaçsızca kullanma görülür.Baş büyümesinde yavaşlama, denge problemleri, peklik, yürümede bozulmalar, skolyoz, kemik kırılmaları, nöbet, düzensiz nefes alıp verme yaygın belirtileri arasında yer almaktadır.

Atipik Otizm

Atipik otizm tanısı çocuk otizm belitilerini gösteriyorsa ancak tam olarak tanı kriterlerini karşılamıyorsa konur.Atipik otizmde en sık belirtiker; konuşmada zorlanmalar, iletişim kurmada güçlükler, tekrarlayıcı konuşmalar, sosyalleşmede sıkıntılar ve gelişimsel bozukluklardır.Bu belirtiler otizme göre daha sonraki yıllarda görülebilir ve belirtilerin görülme sıklığı otizmden çok daha azdır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Doğum ile başlayan gelişimsel bir bozukluktur. Dil gelişimi, konuşma, okuma, yazma, matematik becerilerini etkileyen bir bozukluk olduğu için eğitim, sosyal ilişkiler ve günlük hayat etkilenmektedir. Bilgiyi öğrenmede güçlük ve öğrenme alanlarının etkin işlev gösterememesidir.

Çocuğun zekası normal ya da normalin üstü bir seviyede olmasına rağmenyaşıtlarına ve zekasına göre düşük performans gösterir. Çocuklar genellikle ilkokula başladığı zaman, akademik başarısızlık gösterdiğinde ya da okula uyum sorunu yaşadığında fark edilir.

Mantık yürütmede zorluk, atlayarak okuma, heceleyerek okuma, planlamada zorlanma, dinleme ve kendini sözel ifade edememe, sağ-sol ayırt edememe, matematiksel zorluklar gibi belirtilerle karakterizedir.

Alt tiplerine göre okuma güçlüğü, kendini ifade etme, okuma yazma ve matematik becerileri gibi özel bir alanda belirgin bir bozuktur. Bu belirtiler tek başına görülebilir ya da birkaç tanesi birlikte de görülebilir. Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkuli), görsel işitsel algı güçlükleri, sözel olmayan öğrenme güçlükleri olarak alt tiplere ayrılır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Fazla hareketlilik, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü ve dürtüsellik gibi alanlarda belirtilerini gösterir. Çocuğunuz dinliyormuş gibi görünüp dinlemiyorsa, sürekli hayallere dalıyorsa, bir etkinliği tamamlayamadan diğerine hızlıca geçiyorsa, anlatılanları aklında tutamıyorsa, dikkat ve konsantrasyon isteyen aktivitelerde başarısız oluyorsa, unutkansa, eşyalarını kaybediyorsa, oyun oynarken ya da bir iş yaparken dikkatini sürdürmekte zorlanıyorsa, sık sık söz kesiyorsa, uygunsuz ortamlarda koşturuyorsa, tırmanma amacı taşımayan nesnelere tırmanıyorsa, sırasını bekleyemiyor, çok konuşuyorsa, ders boyunca yerinde oturmakta zorlanıyorsa, sık sık nesnelere çarpıyorsa, sessiz bir şekilde oyun oynayamıyorsa DEHB’si olabilir.

Dikkatsizliğin baskın olduğu, aşırı hareketliliğin/dürtüselliğin baskın olduğu ve her ikisinin de görüldüğü (bileşik) olarak üç alt tipi vardır.En sık rastlanan dikkat sorunlarının ve aşırı hareketliliğin birlikte olduğu türdür.İlkokul döneminde akademik sorunlar daha fazla kendini gösterir.

Mental Retarde

Algılama, düşünme, değerlendirme, çevreye uyum, öğrenme ve sorun çözme gibi zihinsel becerilere zeka denir. Kullanılan zeka testlerine göre zeka geriliği olup olmadığı değerlendirilir. Zeka seviyesinin 70’in altında olması mental retarde olur.